Όροι & προϋποθέσεις Ενοικίασης Αυτοκινήτου

 

Κρατήσεις: Όλες οι κρατήσεις γίνονται με κατηγορία και όχι συγκεκριμένο μοντέλο. Σε περίπτωση μη διαθεσιμότητας επιβεβαιωμένης κράτησης η Tailormade Tours διατηρεί το δικαίωμα να παρέχει στο πελάτη αυτοκίνητο μεγαλύτερης κατηγορίας χωρίς επιβάρυνση του πελάτη.

Οδηγός: Ελάχιστο όριο ηλικίας τα 23 έτη.

Άδεια οδήγησης: Απαιτείται η προσκόμιση ισχύοντος διπλώματος που έχει εκδοθεί τουλάχιστον 1 χρόνο πριν. Πολίτες χωρών εκτός ΕΕ απαιτείται να έχουν διεθνές δίπλωμα μαζί με την προσκόμιση του κανονικού διπλώματος

Κλήσεις – Πρόστιμα: Οι κλήσεις και τα πρόστιμα από διοικητικές παραβάσεις επιβαρύνουν τον ενοικιαστή.

 

Τρόπος πληρωμής: Ο ενοικιαστής απαιτείται να προσκομίσει πιστωτική κάρτα για εγγύηση της ενοικίασης ακόμα και αν η πληρωμή γίνει με μετρητά. Η ενοικίαση προπληρώνεται.

.

Ακυρώσεις

Η ακύρωση της κράτησης πρέπει να γίνει τουλάχιστον εβδομήντα δύο (72) ώρεςπριν την προγραμματισμένη έναρξη της ενοικίασης του οχήματος σύμφωνα με κράτησηπου πραγματοποιήθηκε σε αυτήν τη μηχανή κρατήσεων. Εάν επιθυμείτε να ακυρώσετεμια κράτηση, η μόνη αποδεκτή μέθοδος είναι μέσω της ιστοσελίδας της Tailormade Tours

Οι ακόλουθες χρεώσεις θα ισχύουν για τις ακυρώσεις κρατήσεων:

Σε περίπτωση ειδοποίησης ακύρωσης η οποία παραλαμβάνεται από την Tailormade Tours τουλάχιστον εβδομήνταδύο (72)  ώρες πριν την προγραμματισμένη έναρξη ενοικίασης του οχήματοςσύμφωνα με κράτηση που πραγματοποιήθηκε σε αυτήν τη μηχανή κρατήσεων, όλα ταχρήματα θα επιστραφούν.

 

Σε περίπτωση ειδοποίησης ακύρωσης η οποία παραλαμβάνεται από την Tailormade Tours σε λιγότερο απόεβδομήντα δύο (72) ώρες πριν την προγραμματισμένη έναρξη ενοικίασης τουοχήματος σύμφωνα με κράτηση που πραγματοποιήθηκε σε αυτήν τη μηχανή κρατήσεων,δεν θα επιστραφεί κανένα χρηματικό ποσό.

Παραδόσεις – Παραλαβές εκτός ωρών λειτουργίας: Επιβάρυνση 25€

 

Παραδόσεις – Παραλαβές εκτός σταθμών: Οι παραδόσεις και παραλαβές πραγματοποιούνται κατόπιν ζήτησης. Η επιβάρυνση για εντός πόλεως είναι 15€+ΦΠΑ . Για παραδόσεις παραλαβές εκτός πόλεως το κόστος είναι 25€+ΦΠΑ συν 1,45+ΦΠΑ ανά χλμ.

 

Επιπλέον οδηγός: Ο πρώτος επιπλέον οδηγός παρέχεται δωρεάν. Η χρέωση για τον επόμενο είναι 2€/ημέρα.

 

Σύστημα πλοήγησης(GPS):Η χρέωση για το Gps είναι 7€/ημέρα Κατόπιν ζήτησης και διαθεσιμότητας με μέγιστη χρέωση τα 50€/ενοικίαση

 

Παιδικό κάθισμα: Η χρέωση για παιδικό κάθισμα ορίζεται στα 5€/ημέρα Κατόπιν ζήτησης και διαθεσιμότητας με μέγιστη χρέωση τα 50€/ενοικίαση

 

Αλυσίδες χιονιού: Η χρέωση για αλυσίδες χιονιού ορίζεται στα 10€/ημέρα με μέγιστη χρέωση τα 80€/ενοικίαση.

 

Καύσιμα: Ο μισθωτής οφείλει να επιστρέψει το αυτοκίνητο με την ίδια ποσότητα καυσίμου που το παρέλαβε. Σε περίπτωση παραλαβής του αυτοκινήτου με λιγότερη βενζίνη από την βενζίνη εκκίνησης ο πελάτης επιβαρύνεται τη διαφορά καυσίμου. Καμία επιστροφή δεν δίνεται αν το αυτοκίνητο επιστραφεί με περισσότερα καύσιμα απ' ότι παρελήφθη. Τα οχήματα παραδίδονται με ελάχιστο 1/4

Χιλόμετρα:  Οι  τιμές για 3μερες ή μεγαλύτερης διάρκειας ενοικίασεις συμπεριλαμβάνουν ελεύθερα χιλιόμετρα.  Για ενοικιάσεις διάρκειας 1 ή 2 ημερών οι τιμές συμπεριλαμβάνουν περιορισμό 100 χλμ/ημέρα. Εάν ο μισθωτής επιθυμεί ελεύθερα χιλιόμετρα μπορεί ή να επιλέξει το πακέτο ελεύθερων χιλιομέτρων με χρέωση σύμφωνα με τον ισχύοντα τιμοκατάλογο ή  τα επιπλέον χιλιόμετρα θα χρεωθούν κατά την επιστροφή του οχήματος με χρέωση 0,05+φπα ανα χιλιόμετρο για τα επιβατικά ή 0,15€+φπα ανα χλμ για τα minivan br />

 Ατύχημα: Σε περίπτωση ατυχήματος ο μισθωτής οφείλει να ενημερώσει την εταιρεία καθώς και την αστυνομία και να προσκομίσει στην επιστροφή το δελτίο καταγραφής της αστυνομίας. Σε περίπτωση ατυχήματος υπαιτιότητας του πελάτη μας, επιβαρύνεται με 15€ για έξοδα διαχείρισης φακέλου ατυχήματος.

  

Ασφάλειες:

Τα οχήματα είναι ασφαλισμένα έναντι τρίτων για υλικές ζημιές τρίτων (εξαιρουμένων α) του οδηγού και επιβατών αυτών β) του οχήματος της Tailormade Tours )

CDW - Απαλλαγή καταβολής προκληθείσης ζημιάς: Ο ενοικιαστής απαλλάσσεται πλήρως της ευθύνης για οποιανδήποτε ζημιά του αυτοκινήτου:

 

• άνω των 600€ +ΦΠΑ εφόσον αποδεχτεί και υπογράψει τους σχετικούς όρους του συμβολαίου της εταιρείας για τις κατηγορίες A,B,C,C1,C2,CD,D,DD,DSW,K,KSW,K1,K2,GM,G,G2,G3,J

• άνω των 700€ +ΦΠΑ εφόσον αποδεχτεί και υπογράψει τους σχετικούς όρους του συμβολαίου της εταιρείας για τις κατηγορίες H1,HD,F7,F7D

• άνω των 900€ +ΦΠΑ εφόσον αποδεχτεί και υπογράψει τους σχετικούς όρους του συμβολαίου της εταιρείας για τις κατηγορίες J1,J3,F1,F2,F2D,F3D

• άνω των 1500€ +ΦΠΑ εφόσον αποδεχτεί και υπογράψει τους σχετικούς όρους του συμβολαίου της εταιρείας για τις κατηγορίες L,L1,L2,J4

 

Απαραίτητη προϋπόθεση, η οδήγηση σύμφωνα με τον Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας. Δεν καλύπτονται από οποιαδήποτε ασφάλεια, οι ζημιές στα ελαστικά, οι ζημιές στο κάτω μέρος του αυτοκινήτου, ως και οι κλοπές προσωπικών αντικειμένων

 

SCDW - Απαλλαγή καταβολής προκληθείσης ζημιάς:

 

Ο ενοικιαστής απαλλάσσεται πλήρως της ευθύνης για οποιανδήποτε ζημιά του αυτοκινήτου:

 

• άνω των 300€ +ΦΠΑ εφόσον αποδεχτεί και υπογράψει τους σχετικούς όρους του συμβολαίου της εταιρείας και καταβάλει το ποσό των 6€ επιπλέον του CDW, για κάθε ημέρα ενοικίασης για τις κατηγορίεςA,B,C,C1,C2,CD,D,DD,DSW,K,KSW,K1,K2,GM,G,G2,G3,J

 • άνω των 350€ +ΦΠΑ εφόσον αποδεχτεί και υπογράψει τους σχετικούς όρους του συμβολαίου της εταιρείας και καταβάλει το ποσό των 6€ επιπλέον του CDW, για κάθε ημέρα ενοικίασης για τις κατηγορίες H1,HD,F7,F7D

• άνω των 450€ +ΦΠΑ εφόσον αποδεχτεί και υπογράψει τους σχετικούς όρους του συμβολαίου της εταιρείας και καταβάλει το ποσό των 15€ επιπλέον του CDW, για κάθε ημέρα ενοικίασης για τις κατηγορίες J1,J3,F1,F2,F2D,F3D

• άνω των 750€ +ΦΠΑ εφόσον αποδεχτεί και υπογράψει τους σχετικούς όρους του συμβολαίου της εταιρείας και καταβάλει το ποσό των 20€ επιπλέον του CDW, για κάθε ημέρα ενοικίασης για τις κατηγορίες J4

• άνω των 750€ +ΦΠΑ εφόσον αποδεχτεί και υπογράψει τους σχετικούς όρους του συμβολαίου της εταιρείας και καταβάλει το ποσό των 30€ επιπλέον του CDW, για κάθε ημέρα ενοικίασης για τις κατηγορίες L,L1,L2

 

Απαραίτητη προϋπόθεση, η οδήγηση σύμφωνα με τον Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας. Δεν καλύπτονται από οποιαδήποτε ασφάλεια, οι ζημιές στα ελαστικά, οι ζημιές στο κάτω μέρος του αυτοκινήτου, ως και οι κλοπές προσωπικών αντικειμένων.

 

FDW – Πλήρης απαλλαγή καταβολής προκληθείσης ζημιάς:

 

 Ο ενοικιαστής απαλλάσσεται πλήρως της ευθύνης για οποιανδήποτε ζημιά του αυτοκινήτου εφόσον αποδεχτεί και υπογράψει τους σχετικούς όρους του συμβολαίου της εταιρείας και καταβάλει το ποσό των:

 

• 15€ επιπλέον του CDW, για κάθε ημέρα ενοικίασης για τις κατηγορίεςA,B,C,C1,C2,CD,D,DD,DSW,K,KSW,K1,K2,H1,HD,GM,G,G2,G3,J,F7,F7D

• 24€ επιπλέον του CDW, για κάθε ημέρα ενοικίασης για τις κατηγορίες F1,F2,F2D,F3D

• 25€ επιπλέον του CDW, για κάθε ημέρα ενοικίασης για τις κατηγορίες J1,J3

• 40€ επιπλέον του CDW, για κάθε ημέρα ενοικίασης για τις κατηγορίες J4

 

Απαραίτητη προϋπόθεση, η οδήγηση σύμφωνα με τον Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας. Δεν καλύπτονται από οποιαδήποτε ασφάλεια, οι ζημιές στα ελαστικά, οι ζημιές στο κάτω μέρος του αυτοκινήτου, ως και οι κλοπές προσωπικών αντικειμένων.

 

LW: Κάλυψη ελαστικών και θραύση κρυστάλλων:

 

Ο ενοικιαστής απαλλάσσεται πλήρως της ευθύνης για οποιανδήποτε ζημιά στα ελαστικά ή στα κρύσταλλα του αυτοκινήτου εφόσον αποδεχτεί και υπογράψει τους σχετικούς όρους του συμβολαίου της εταιρείας και καταβάλει το ποσό των:

 

• 10€ για κάθε ημέρα ενοικίασης για τιςκατηγορίεςA,B,C,C1,C2,CD,D,DD,DSW,K,KSW,K1,K2,H1,HD,GM,G,G2,G3,J,F1,F2,F2D,F3D,F7,F7D

 

ΚΛΟΠΗ ΠΥΡΟΣ:

 

Ο ενοικιαστής απαλλάσσεται πλήρως της ευθύνης για οποιανδήποτε ζημιά του αυτοκινήτου σε περίπτωση φωτιάς ή κλοπής εφόσον αποδεχτεί και υπογράψει τους σχετικούς όρους του συμβολαίου της εταιρείας και καταβάλει το ποσό των:

 

• 10€, για κάθε ημέρα ενοικίασης για τις κατηγορίεςA,B,C,C1,C2,CD,D,DD,DSW,K,KSW,K1,K2,H1,HD,GM,G,G2,G3,J,J1,J3,J4,F1,F2,F2D,F3D,F7,F7D

 

Κύρια προϋπόθεση για τα ως άνω η μη απόδειξη αμέλειας ( αυτοκίνητο ξεκλείδωτο κλπ).

 

ΟΔΙΚΗ ΒΟΗΘΕΙΑ: Τα αυτοκίνητα της Tailormade Tours καλύπτονται 24ωρες από οδική βοήθεια. Στοιχεία επικοινωνίας θα σας δωθούν από το σταθμό

 Μακροχρόνιες Μισθώσεις: Τα μισθωτήρια θα ανανεώνονται κάθε 30 ημέρες.

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΠΟΡΗΤΟΥ

Η Αvance κατά την υλοποίησηδιαφημιστικών καμπανιών ενδέχεται να χρησιμοποιεί περιστασιακά cookies για τηναναγνώριση των αναγκών του χρήστη και τη διευκόλυνση της λειτουργίας τηςιστοσελίδας. Τα cookies που χρησιμοποιεί η Αvance είναιμικρά αρχεία μη επιβλαβή για τα συστήματα Η/Υ τα οποία αποθηκεύονται στοσύστημα κάθε επισκέπτη ώστε να αναγνωρίζονται οι ανάγκες του στον ιστότοπο.Επίσης βοηθούν στο να μπορεί ο ιστότοπος να αναγνωρίζει και να καταγράφει τιςπροτιμήσεις των επισκεπτών ώστε να διασφαλιστεί η καλύτερη αγοραστική εμπειρίααλλά και η αποστολή διαφημιστικών προσφορών που ενδεχομένως να ενδιαφέρουν.Επίσης ο δικτυακός τόπος χρησιμοποιεί τεχνικές remarketing για την προβολή καιπροώθηση διαφημιστικών καμπανιών μέσω κειμένου ή εικόνων. Τρίτοι προμηθευτές,περιλαμβανομένης και της Google, προβάλουν αυτές τις διαφημίσεις σε δικτυακούςτόπους τρίτων στο διαδίκτυο.
Η Αvance και οιδικτυακοί τόποι τρίτων, συμπεριλαμβανομένης και της Google, χρησιμοποιούν τηδυνατότητα cookie (όπως για παράδειγμα το AnalyticsCookie) και Cookie τρίτωνπρομηθευτών (όπως το DoubleClickcookie) για την καλύτερη ενημέρωση,βελτιστοποίηση και προβολή διαφημιστικών μηνυμάτων.
Τα cookies δεν λαμβάνουν πληροφορίεςοποιουδήποτε εγγράφου ή αρχείου από το σύστημα του επισκέπτη καιχρησιμοποιούνται μόνο για τη διευκόλυνση του επισκέπτη σε συγκεκριμένεςυπηρεσίες. Επίσης χρήση των cookies γίνεται για λόγους marketing καθώς και γιαστατιστικούς λόγους, έτσι ώστε να εντοπίζονται οι περιοχές, στις οποίες τα προϊόντακαι οι υπηρεσίες του δικτυακού τόπου www.tailormadetours.gr είναι χρήσιμεςή δημοφιλείς. Ο χρήστης μπορεί να προβεί στις ρυθμίσεις του διακομιστή του ώστενα μην δέχεται cookie είτε συνολικά είτε κατά περίπτωση. Εναλλακτικά, ο χρήστηςμπορεί να έχει περιορισμένη πρόσβαση σε ορισμένες υπηρεσίες του δικτυακούτόπου. Εναλλακτικά μπορεί να μεταβεί στην ιστοσελίδα ρύθμισης διαφημίσεων (www.google.com/ads/preferences)ή να εγκαταστήσει το πρόσθετο λογισμικό (https://tools.google.com/dlpage/gaoptout/)εξαίρεσης διαφημίσεων για προγράμματα περιήγησης.