Παγκόσμια Κληρονομιά


Εκμεταλλευτείτε τη διαμονή σας στην Ελλάδα κι επισκεφτείτε τα πλέον κλασσικά ιστορικά μνημεία που έχουν στιγματίσει την ανθρωπινή ιστορική εξέλιξη ανά τους αιώνες κι πολλά από αυτά να αποτελούν  Παγκόσμια Κληρονομιά της Unesco. Κάθε μνημείο μια διαφορετική ιστορική αναδρομή κι όλα αυτά μαζί διαμορφώνουν και σηματοδοτούν την Ελληνική αλλά και την παγκόσμια εξέλιξη . Από τον Παρθενώνα, τους Δελφούς, τις Μυκήνες, την Επίδαυρο και τα Μετέωρα μέχρι τη Βεργίνα, την Αμφίπολη και τους Φιλίππους η κάθε τόπος αποτελεί μοναδικής ιστορικής σημασίας και κληρονομιάς.

tailor made tours ancient greece
ancient greece

Μοναδική ιστορική σημασία


Από τον Παρθενώνα, τους Δελφούς, τις Μυκήνες, την Επίδαυρο και τα Μετέωρα μέχρι τη Βεργίνα, την Αμφίπολη και τους Φιλίππους ο κάθε τόπος αποτελεί μοναδικής ιστορικής σημασίας και κληρονομιάς.